Saskia te Grotenhuis

Oranjecomité Woudenberg

Danielle Stalman - van der Meer

Voorzitter

Ad Louter

Secretaris

Martin Nauta

Penningmeester

Maile Smink

Jeugd activiteiten

Ingrid Nieboer

Facilitaire zaken

Linda van den Broek

Horeca

Hennie Ter Maaten

Activiteiten voor ouderen