Over ons

Vanuit de statuten:

"De stichting heeft ten doel het organiseren, initiëren van en meewerken aan activiteiten en festiviteiten ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje, alsmede herdenkingen en vieringen met nationaal of plaatselijk karakter.

Voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Dit geven we vorm vanuit de volgende kernwaarden:

 • Plezier
  We zorgen voor ontspanning
 • Creatief
  We proberen vernieuwend te zijn
 • Uitdagend
  We verbeteren ons continue, en dagen anderen daartoe uit
 • Transparant
  We zijn open over onze manier van werken; financiën en veiligheid staan centraal
 • Verbindend
  We zijn er voor jong en oud, verbinden geschiedenis met heden en traditie met moderne tijd
 • Betrokken
  We zijn betrokken op het Koninklijk Huis, op elkaar, op de scholen, en doen dat vrijwillig maar niet vrijblijvend
 • Voor iedereen
  Er is voor elk wat wils, rekening houdend met elkaar, jong en oud, voor Woudenbergers door Woudenbergers.