Dodenherdenking 4 mei

Volg hier de bijeenkomst voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei 2024:

Het programma voor de dodenherdenking op 4 mei 2024:


18:45u:

 • Kerk gaat open, orgelmuziek

19:00u:

 • Welkom door Gerben Heldoorn namens het Oranjecomité
 • Toespraak burgemeester Magda Jansen-van Harten
 • Muziek: Funeral Music of Queen Mary van Henry Purcell (1659-1695). March and Man that is born of a woman.
 • 4-mei lezing door ds. Marten-Jan Kooistra (Protestante Gemeente De Voorhof)
 • Muziek: Funeral Music of Queen Mary van Henry Purcell (1659-1695). Canzona en In the midst of life
 • Bijdrage kinderen:
  • Gedichten
   • ‘Keihard’ (Saskia van der Wiel) door Fedde de Graaf, kinderburgemeester van Woudenberg,
   • ’1940-1945’ door Isis Douma
  • Overhandiging muurkranten aan voorzitter Oranjecomité.
 • Muziek: Funeral Music of Queen Mary van Henry Purcell (1659-1695). Canzona, Thou knowest Lord en March

19:45u

 • Mededelingen, opstellen stoet
 • Muziek: Uit de Johannes Passion van J.S. Bach (1687-1750) Ach Herr, lass dein lieb Engelein met aansluitend orgelmuziek
 • Stille tocht naar monument Alg. Begraafplaats Woudenberg
 • Liederen bij monument

20:00u

 • Twee minuten stilte en daarna Wilhelmus (twee coupletten)
 • Kranslegging door burgemeester & voorzitter Oranjecomité, nabestaanden, schoolkinderen en veteranen.
 • Defilé langs de oorlogsgraven

Het Oranjecomité en het gemeentebestuur nodigt u allen van harte uit om een kop koffie/thee/limonade met elkaar te drinken in de aula van de begraafplaats.


Liederen bij het monument:

Blijf bij mij, Heer’
Blijf bij mij, Heer’, want d’avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ontbreekt, geluk m’ontvliedt,
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?
Ach! Nimmer geeft ons d’aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
Maar Gij, Die niet verandert, blijf met mij!

Wees niet bang voor de waarheid
(melodie: Land of hope and glory)

Wees niet bang voor de waarheid, heb geen angst voor het woord
Laat ons leven in vrijheid, veilig, ongestoord.
Laat een ander zijn leven, gun een ander geloof
Geef wat jou is gegeven, houd je niet als doof!
Geef wat jou is gegeven, houd je niet als doof!

Maak je vuisten tot handen, met een vriend’lijk gebaar.
Oorlog in vele landen, denk aan mensen daar.
Velen gaven hun leven, daar staat wij hier bij stil.
Deel wat jou is gegeven, dan maak jij het verschil
Deel wat jou is gegeven, dan maak jij het verschil

Wilhelmus van Nassouwe
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.