ANBI status

Koningsdag Woudenberg wordt georganiseerd door het Oranjecomité Woudenberg. Stichting Oranjecomité Woudenberg is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV). De KBOV-leden hebben op grond van een groepsbeschikking de ANBI-status, mits deze voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling een ANBI-status heeft verworven, zijn er bepaalde belastingvoordelen van toepassing. Deze belastingvoordelen kan je hier -op de website van de belastingdienst- lezen.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe wettelijke voorwaarden aan de ANBI-status gesteld. Met de hieronder opgestelde informatie voldoen de Stichting Oranjecomité Woudenberg en de door hen georganiseerde activiteiten aan deze voorwaarden. Onderstaande gegevens zijn geactualiseerd per 27-01-2023.

Beleid

Stichting Oranjecomité Woudenberg wil, samen met de inwoners van Woudenberg, zich inzetten voor mooie Koningsdagen en hoogtijdagen die een nationaal of plaatselijke karakter hebben.

De visie van de stichting: Samen organiseren, plezier maken en verbinden. Stichting Oranjecomité Woudenberg heeft de volgende kernwaarden: plezier, creatief, uitdagend, transparant, verbindend, betrokken en voor iedereen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren, initiëren van en meewerken aan activiteiten en festiviteiten ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje, alsmede herdenkingen en vieringen met nationaal of plaatselijk karakter. Voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

Het bestuur van het Oranjecomité ontvangt zelf geen financiele beloning, en geeft ook de overige vrijwilligers geen beloning.