Kennismaking College van B&W

Op dinsdag 31 januari heeft het bestuur van het Oranjecomité kennisgemaakt met het college van B&W van de Gemeente Woudenberg, en zijn de plannen voor het komende jaar toegelicht

Omdat het College van Burgemeester en Wethouders en het Oranjecomité Woudenberg beiden een grotendeels andere samenstelling hebben, heeft er eerst een persoonlijke kennismaking plaatsgevonden, waarna het Oranjecomité heeft toegelicht op welke wijze er dit jaar invulling gegeven zal worden aan de activiteiten rondom Koningsdag, de 4-mei herdenking en Bevrijdingsdag.

Om de samenwerking op het gebied van communicatie, vergunningverlening en het borgen van openbare orde en veiligheid zo goed mogelijk vorm te geven is het fijn om elkaar te kennen, en elkaar in een vroeg stadium op te zoeken. Een goed begin is het halve werk!