Uw gift is méér dan welkom!

Het organiseren van activiteiten kost geld. Veel geld. Zonder steun van talloze vrijwilligers, bedrijven, donateurs en sponsors zouden de activiteiten van het Oranjecomité niet georganiseerd kunnen worden.

Draagt u ook uw financiele steentje bij aan de activiteiten en festiviteiten rondom Koningsdag en de herdenking van 4 en 5 mei in de gemeente Woudenberg?

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL76 RABO 0134 9804 92 t.n.v. Stichting Oranjecomité Woudenberg te Woudenberg.

Woudenberg Oranje is een initiatief van Stichting Oranjecomité Woudenberg. Stichting Oranjecomité Woudenberg is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV). De KBOV-leden hebben op grond van een groepsbeschikking de ANBI-status. Donateurs van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.