Aanmelden als donateur

SEPA - doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan

Stichting Oranjecomité Woudenberg
Gouden Regen 30
3931 ZE Woudenberg
Nederland

om 1x per jaar een incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht